Zoeken
TERRAZZO, stads wonen met prachtig uitzicht! TERRAZZO ligt op een van de mooiste locaties in het Paleiskwartier.

Duurzaamheid en circulair

Ons doel is duidelijk: een klimaatneutrale, circulaire en gezonde leefomgeving. Wij dragen bij aan een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties. Dat doen we door circulair  te ontwikkelen en te bouwen. We (her)gebruiken gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, zonder de leefomgeving te vervuilen en zonder ecosystemen aan te tasten. We hebben al jaren ervaring met circulair bouwen en we blijven ons hierin verder ontwikkelen. We bouwen dus op een manier die economisch verantwoord is en die bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Nu en later. De nadruk ligt daarbij in toenemende mate op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en minimalisering van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. Duurzame projecten moeten worden gerealiseerd door duurzame bedrijven. We maken daarin belangrijke stappen met ons actieve energie- en grondstoffenbeheer en energiezuinige bouwplaatsen. Tegelijkertijd nog veel uitdagingen voor ons.

Natuurlijke omgeving 

We streven naar een bouwsector waarbij grondstoffen circuleren in kringlopen: de circulaire economie. Daarnaast willen we in de gebouwde omgeving de biodiversiteit en klimaatadaptatie sterk verbeteren. In onze zorg voor de natuurlijke omgeving hebben we meerdere speerpunten, zoals het minimaliseren van de CO2-uitstoot, circulair bouwen, hergebruik van grondstoffen, aandacht voor klimaatadaptatie en het bevorderen van de biodiversiteit.  
 

Circulariteit en grondstoffen 

Het is onze ambitie om circulair te werken en afvalstromen te voorkomen of tot het uiterste minimum te beperken. Door slim te ontwerpen en de gebruikte materialen vast te leggen in een materialenpaspoort kunnen we afval tijdens de bouw verminderen en hergebruik in de toekomst bevorderen. Wij sluiten de cirkel en dat zie je terug in ontwerp, uitvoering en bij de toepassing van materialen in onze gebouwen. In het bouwproces streven we naar 100% afvalscheiding en recycling. Dat doen we door zoveel mogelijk van het afval op de bouwplaats te scheiden. Het is echter nog belangrijker om afval te voorkomen en hier bij de productie en transport rekening mee te houden. Het liefst maken we van afval weer grondstoffen. Vanzelfsprekend maken we alleen gebruik van FSC-gecertificeerd hout en dragen we bij aan klimaatslim bosbeheer. 
 

CO2-uitstoot verminderen

Iedere dag werken we aan een klimaat neutrale en adaptieve leefomgeving. Met het ontwikkelen van de woningbouw, het zorgvastgoed en het commercieel vastgoed met hoge isolatiewaarden en uitgerust met duurzame installaties (warmtepomp, zonnepanelen) zorgen we voor een grote reductie van CO2-uitstoot in de gebruikersfase. Als bedrijf stoten we ieder jaar minder CO2-uitstoot uit. Dat is een trend die we nauwlettend monitoren met de CO2-prestatieladder en waarvan we elk jaar de lat weer hoger leggen. Zo compenseren we al vanaf 1 mei 2019 de volledige CO2-uitstoot van ons leasewagenpark. 
 

Natuur inclusief ontwikkelen 

Wij bouwen met respect voor de omgeving. Natuur, water, lucht en de bodem zien wij als waardevolle bouwstenen voor een gezonde leefomgeving. Natuur inclusief ontwikkelen heeft tot doel om de klimaatadaptatie en de biodiversiteit te verbeteren. Door klimaat adaptief te bouwen maken wij de gebouwde omgeving bestand tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Het aanleggen van waterpleinen en groene zones in de wijk zijn daar voorbeelden van. Samen met gerenommeerde ecologische adviesbureaus werken we samen aan het verhogen van de flora en fauna in de wijken en buurten. Zo dragen we in ieder project bij aan het beschermen, integreren en herstellen van de natuurlijke omgeving. 
 

Wij ontwikkelen samen 

Wij maken deel uit van de creatieve en innovatieve kracht van onze regio. Waar grote uitdagingen liggen, zijn wij een vaste partner aan tafel. Onze mensen zorgen ervoor dat wij voorop lopen. Wij delen graag wat we weten, zodat we samen verder komen. Jong talent krijgt bij ons de ruimte en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij ons de kans om vooruit te komen.  
 

Wij staan voor onze mensen 

Wij zorgen met dezelfde passie voor onze mensen als voor onze klanten. Dat begint bij bouwplaatsen waar je veilig je werk kunt doen, want ieder ongeval is er een teveel. Daarnaast zorgen we voor gezonde werkplekken, goede voeding en stimuleren een gezonde levensstijl. Prioriteit geven we aan een goede werksfeer waar vertrouwen en collegialiteit voorop staat. Want een sterke organisatie zorgt voor buitengewone prestaties.

Duurzaamheidsverslag - VolkerWessels