Zoeken

Bewuste Bouwers

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling is Bewuste Bouwer

Afbeelding_projecten_BewusteBouwer.jpg

Samen met enkele collega-bouwers richtte VolkerWessels in 2009 de Bewuste Bouwers op. Een stichting zonder winstoogmerk, gebaseerd op een eerder in Engeland geïntroduceerd succesvol concept. De stichting geeft enerzijds een gedragscode voor bouwplaatsen uit en investeert anderzijds in activiteiten die het imago van de bouw verbeteren.

Een Bewuste Bouwer heeft expliciet aandacht voor medewerkers en veiligheid, voor omgeving en milieu. De stichting beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die met deze aspecten verband houden. Deel uitmakend van VolkerWessels, meldt ook Van de Ven haar bouwplaatsen ter beoordeling bij Stichting Bewuste Bouwers aan.

Een bouwplaats die werkt volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers onderscheidt zich op de 5 pijlers: bewust, veilig, verzorgd, milieu en sociaal. De stichting toetst of aan deze uitgangspunten wordt voldaan door audits, mysteriebezoeken en de klachten- en ideeënsite www.verbeterdebouw.nl. Deze vorm van crowdsourcing levert directe feedback op uit de omgeving van de bouwplaats.

Verbeter de bouw!
Bewuste_Bouwers.jpg