Zoeken
IMG_5554.JPG

Talent Square

Broedplaats van kennis, ontwikkeling en Talent

Het project Tilburg TalentSquare (TTS) is een eigen ontwikkeling, in opdracht van TBV Wonen. Het betreft de turn-key ontwikkeling en bouw van 705 studenteneenheden en 3 commerciële ruimten nabij het centraal station in Tilburg.

Broedplaats van kennis, ontwikkeling en Talent

Het totale gebied waar TalentSquare fase 1 gebouwd is, beslaat 12.587 m2 met een ontwikkeling van 30.000 m2 en omvat een totale investering van ruim 50 miljoen. BO.2 architectuur en stedenbouw uit Tilburg heeft een ontwerp gemaakt. Het centrale middelpunt van het TalentSquare is het plein (square), dat een broedplaats van kennis, ontwikkeling en ontmoeting gaat worden. Het ontwerp van dit binnenplein moet nog verder uitgewerkt worden. Dit wordt ingevuld met een ontwerpwedstijd voor studenten van hogescholen.

Naast de 700 studentenwoningen zijn er diverse commerciële ruimtes gerealiseerd voor bedrijven die gebruik (willen) maken van hoogwaardige kenniswerkers. Ook omvat het complex diverse diensten en activiteiten die zich specifiek op de jonge talenten richten, maar ook toegankelijk en beschikbaar voor de buurtbewoners. Denk daarbij aan een uitzendbureau voor het begeleiden van studenten naar een flexbaan of het helpen bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt na het afronden van de studie. Een reisbureau voor goedkope en/of specifieke studentenreizen en een studentenfacilitator die bij aankomst van de student in Tilburg alle bankzaken, verzekeringen, automatisering en gemeentelijke voorzieningen regelt. Uiteraard komt er ook een uitgaans/eetgelegenheid voor studenten.

Bouwtraject en oplevering

Het project is, mede door de goede samenwerking tussen alle partijen, binnen een jaar tijd voorbereid. Ook de bouw is in hoog tempo gerealiseerd. Om deze korte bouwtijd mogelijk te maken is het project uitgevoerd in tunnel(giet)bouw. In februari 2012 zijn de eerste palen de grond in gegaan, begin december 2012 is het hoogste punt bereikt en het complex is in juli 2013 opgeleverd.

Bewuste Bouwer

Stichting Bewuste Bouwers is een onafhankelijke stichting voor iedereen die in zijn omgeving te maken krijgt met bouwactiviteiten. Van kantoorgebouwen, woningen, bruggen, wegen, stationsprojecten en railwerkzaamheden tot het opnieuw bestraten van de eigen straat. Bewuste Bouwers streeft naar verbetering van het imago van de bouwsector. Dat doet zij door het stimuleren en bevorderen van goede en transparante communicatie tussen bouwlocaties en de directe omgeving. Door het bevorderen van professionaliteit op grote én kleine bouwplaatsen. En door het uitwisselen van goede en praktische oplossingen tussen bouwplaatsen onderling. Hiervoor heeft de stichting Bewuste Bouwers naar Engels voorbeeld een gedragscode opgesteld. Bouwbedrijven die de gedragscode onderschrijven committeren zich aan de vijf pijlers van de code. In deze folder worden ze alle vijf toegelicht. TalentSquare heeft zich als Bewuste Bouwer, aangesloten bij deze stichting!