Zoeken
8 won. cromvoirt (08).jpg

Cromvoirt

Maatschappelijk Gebonden Eigendom

Aan de Van de Goorstraat in Cromvoirt heeft Van de Ven Bouw en Ontwikkeling in opdracht van woningstichting Ons Bezit 8 starterskoopwoningen gerealiseerd. De woningen zijn in een zeer korte tijd gerealiseerd doordat gekozen is voor een volledig prefab beton casco in combinatie met een traditioneel, in metselwerk, uitgevoerde buitenschil. Met Rc waarden van 3,5 , 4,0 en 5,0 m2 k/w voor respectievelijk gevel, begane grondvloer en dak kan met recht gesproken worden over een energiezuinige woning. Dit concept wat door VolkerWessels werd ontwikkeld voldoet volledig aan de eisen van het nieuwe bouwbesluit.

Maatschappelijk Gebonden Eigendom

Een 2e bijzonderheid vormt de verkoopvorm van maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) waar onze opdrachtgever woningstichting Ons Bezit voor heeft gekozen. MGE houdt in het kort in dat de woning door de eigenaar niet vrij verkocht kan worden maar dat de eigenaar de woning weer terug verkoopt aan woningstichting Ons Bezit. Ons Bezit houdt op deze manier grip op de distributie en de prijsontwikkeling van de woning.
De MGE-vorm is een waarborg om er voor te zorgen dat de woningen voor langere termijn beschikbaar blijven voor de startersdoelgroep. Voor meer informatie omtrent dit bouwconcept en MGE kunt u contact opnemen met Van de Ven Bouw en Ontwikkeling of woningstichting Ons Bezit.