icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Samen Slimmer Bouwen

Binnen VolkerWessels BVGO geloven we erin dat we samen slimmer dingen kunnen organiseren en realiseren. Hiervoor is VolkerWessels breed een programma opgetuigd: ‘Samen Slimmer Bouwen’ (SSB).   “Door Samen Slimmer Bouwen kunnen we onszelf voortdurend verbeteren en vernieuwen. Hierdoor realiseren we het beste resultaat voor onze klanten, partners en medewerkers.”   Door gebruik te maken van BIM, LEAN en ketensamenwerking willen we de aanwezige kennis, creativiteit en talenten van zowel onze huidige als toekomstige medewerkers en partners optimaal benutten. Het SSB-programma ondersteunt daarnaast de overstap van projectgerichte organisatie naar procesgerichte organisatie. Dit is noodzakelijk om ons in de toekomst te kunnen blijven door ontwikkelen naar duurzame organisatie en om de overgang te kunnen maken van ‘bouwer’ naar ‘aanbieder van totaaloplossingen’.

BIM

Building Information Modelling (BIM) is een methodiek waarbij een gebouw eerst digitaal wordt ontworpen en geengineerd alvorens het fysiek wordt gerealiseerd. Wij hanteren de openBIM filosofie waardoor we in staat zijn om op een integrale manier BIM aspect modellen van verschillende disciplines te coördineren. Hierdoor worden fysieke clashes zichtbaar en kunnen deze vroegtijdig verholpen worden. De objecten in een model kunnen allerlei eigenschappen bevatten die van belang zijn voor het ontwerp, de engineering, de realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van het gebouw. 

Voor al onze projecten acteren als ‘gastheer’ van het BIM proces door een BIM proces manager te leveren. Vanuit ons BIM-stappenplan faciliteren we de coördinatie tussen de betrokken partijen en begeleiden we hen om te komen tot een BIM-protocol, waarin de gemaakte BIM werk afspraken worden geborgd. Hierdoor weten we op voorhand zeker dat het BIM model ‘de juiste’ objecten en eigenschappen bevat die in lijn zijn met de gekozen BIM-doelen. 

(open)BIM levert de volgende voordelen op:

 • betere communicatie met project partners middels 3D-BIM modellen;
 • betere proces- en risicobeheersing, beslismomenten zijn vooraf beter inzichtelijk ;
 • hogere processnelheid, lagere faalkosten en meer efficiency;
 • eenduidige, gestructureerde en betrouwbare informatie genereren voor (deel)processen;
 • duidelijke juridische omkadering van verantwoordelijkheden door gebruik van Aspect Modellen;
 • data bestanden (*.IFC) die over 40 jaar ook nog bruikbaar zijn.

LEAN

LEAN is denkwijze die zijn oorsprong kent in de automobielindustrie bij Toyota. Door ons primaire ontwikkel- en bouwproces LEAN te maken worden ‘onnodige’ handelingen uit ons primaire proces geëlimineerd en zijn we als VolkerWessels in staat om richting onze klanten zo snel mogelijk, de beste kwaliteit, tegen de gunstigste prijs te leveren. 

Door gebruik te maken van verschillende LEAN methodieken zijn we in staat onze werkzaamheden beter te analyseren en continu te blijven verbeteren. 

LEAN levert de volgende voordelen op:

 • zo snel mogelijk leveren van de beste kwaliteit tegen de gunstigste prijs, aan onze klanten;
 • doorlooptijdverkorting van (deel)processen;
 • voorkomen van verspillingen;
 • structureel leren en verbeteren;
 • heldere structuur in communicatie en werkzaamheden.

KETENSAMENWERKING

Ketensamenwerking is gericht op het samenwerken met geselecteerde strategische partners uit de keten. Het doel hiervan is de prestatie van de gehele keten te optimaliseren, in plaats van elk afzonderlijk ‘ketendeeltje’ te optimaliseren. 

Dit betekend concreet dat we project overstijgend met partijen willen samenwerken. Door in onze projecten BIM en LEAN toe te passen zijn wij in staat om een kortere doorlooptijd te realiseren op het gebied van informatie uitwisseling en communicatie. Hierdoor wordt het mogelijk om de expertise van onze leveranciers en onderaannemer tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces in te brengen. Zo kunnen partijen vroegtijdig meedenken over het product of optimalisaties binnen het project. Door de korte lijnen tussen mensen die vaker met elkaar hebben samengewerkt worden problemen sneller opgelost, leren we van elkaar en optimaliseren we continu de wederzijdse processen waardoor de kostprijs vaak naar beneden kan. Altijd met oog voor wederzijds rendement. Op deze manier houden we de relatie efficiënt en scherp. 

Ketensamenwerking zorgt dus voor de realisatie van een project met de beste kwaliteit, tegen de laagste kosten in de kortste tijd en maximaal sociaal rendement. 

Ketensamenwerking levert de volgende voordelen op:

 • duurzame ketens vormen met strategische partners;
 • optimaal gebruik maken van kennis en kunde;
 • geen focus op kosten, maar op toegevoegde waarde;
 • snel kunnen schakelen door ‘de juiste mensen’ te verbinden;
SSB logo

Zie voor meer informatie: www.samenslimmerbouwen.com