Zoeken

Verbouwing Hall of Fame, gebouw 90, Spoorzone Tilburg!

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling geselecteerd voor de verbouwing en renovatie van Gebouw 90 in de Spoorzone van Tilburg!

ABA_2011_HALL-OF-FAME_EXT-001_20201028.jpg

Persbericht

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling geselecteerd voor de verbouwing en renovatie van Gebouw 90 in de Spoorzone van Tilburg!

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling BV ontvangt de definitieve gunning voor de verbouwing en renovatie van gebouw 90 (Hall of Fame) in de Spoorzone van Tilburg! Met veel enthousiasme zijn we zelfs al gestart! Allereerst met de sloop om medio juni te beginnen met de verbouwing en de renovatie.

Langzaam transformeert de Spoorzone naar een nieuw levendig stuk stad. De oude gebouwen die jaren alleen toegankelijk waren voor de spoormedewerkers krijgen nu een andere functie waarin de historie en herkomst van de gebouwen nog steeds goed is af te lezen. 

Zo ook gebouw 90, ook wel Hall of Fame genoemd. Dit karakteristieke gebouw staat aan de vooravond van een grote verbouwing. De nieuwe functie van het

gebouw heeft al enkele jaren kunnen proefdraaien op deze plek, maar nu is de tijd gekomen om het gebouw toekomstbestendig te maken, zodat ook dit stukje geschiedenis voor de toekomstige generaties behouden blijft.

Cultuurfabriek - De Hall of Fame, een creatieve vrijplaats, is al sinds enkele jaren, als een van de eerste nieuwe “bewoners” van de Spoorzone, neergestreken in gebouw 90. Het huidige pand is in slechte staat en zal aangepast moeten worden om deze mooie functie op deze plek te kunnen behouden. 

Het ontwerp, door Aerde Borgert architecten, voor de nieuwe Cultuurfabriek - Hall of Fame, wordt ingegeven door de bestaande transversale hallen van gebouw 90 in de Spoorzone. De transversale hallen staan loodrecht op de Burgemeester Brokxlaan en de nieuwe Locomotief boulevard. Zo vormen deze een mooie verbinding tussen deze oost – west georiënteerde assen. Aan de oostzijde van de hallen is een tweelaags gebouw gekoppeld. Dit vormt samen het gezicht van de Hall of Fame aan de Locomotief boulevard. Om de langgerekte transversale hallen in zijn geheel te kunnen ervaren, strekt het programma van de Hall of Fame zich uit van de zuidgevel naar de noordgevel. 

Langs deze as zijn alle programma onderdelen georganiseerd. Vanuit de stedenbouwkundige opzet van de spoorzone, waarbij de doorwaadbaarheid van het gebied als belangrijke kernwaarde wordt gezien, is er gekozen voor een entree middenin het gebouw, in het verlengde van een reeds aanwezige informele route door de spoorzone. 

Om niet alleen de bezoekers de langgerekte hallen te laten ervaren is er een nieuwe passage door het gebouw gemaakt. In deze passage komen de bezoeker aan en kunnen passanten “door de Hall of Fame lopen”, en het gebied van binnenuit verkennen.