icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Duurzaamheid

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bv is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Van de Ven Bouw en Ontwikkeling ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw. De nadruk ligt daarbij in toenemende mate op het gebruik van duurzame materialen , duurzame bouwmethoden en minimalisering van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase . Duurzame projecten moeten worden gerealiseerd door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost echter tijd. We maken daarin belangrijke stappen met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien tegelijkertijd nog veel uitdagingen voor ons.

Duurzaamheid

Van de Ven is zich bewust van haar rol in de Brabantse samenleving. Onze mensen wonen in de regio en we bouwen in onze eigen leefomgeving. In 2014 heeft een groot aantal medewerkers nagedacht over onze duurzaamheidsstrategie. Samen met de organisatie The Naturel Step, heeft dit geleid tot onze strategische doelen voor 2035:

Lees meer
Faxx gereed 8

FAXX gebouw DUURZAAMSTE KANTOORGEBOUW van Tilburg.

Aan de Tivolistraat staat het FAXX-gebouw. Dit project is gerealiseerd volgens de richtlijnen van Bewuste Bouwers.

Om het gebouw te kunnen onderscheiden van alle andere kantoorgebouwen in Tilburg is er in samenspraak tussen de afnemer en Van de Ven Bouw en Ontwikkeling besloten een zéér duurzaam gebouw te ontwikkelen. Als maatlat voor deze prestatie is er gekozen voor het BREEAM-NL keurmerk, onder meer vanwege de internationale bekendheid, de volledige toetsing op alle gebieden van duurzaamheid en de borging van de resultaten. De ambitie is daarbij gelegd op BREEAM-NL Excellent, het op één na hoogst haalbare niveau. Hier is voor gekozen na een verkennend onderzoek waarbij ook lokale en ontwerptechnische beperkingen zijn meegenomen. Met deze ambitie zal het nieuwe gebouw op de Faxx-locatie het duurzaamste kantoorgebouw van Tilburg worden en daarmee een voorbeeld zijn voor de directe omgeving. Op ontwerpniveau is het certificaat reeds behaald. Bij volledige ingebruikname heeft nog een toetsing plaats gevonden waarmee het BREEAM oplevercertificaat behaald is.