HomeDuurzaamheid

Bewuste Bouwer

Stichting Bewuste Bouwers heeft als doelstelling om het imago van de bouw te verbeteren, onder andere door professionalisering van het omgevingsmanagement en verbetering van de relatie tussen bouwplaats en omgeving. Niet door meer procedures, maar door kennisuitwisseling, discussie en vooral ook bewustwording van de rol van de bouwplaats in de maatschappij.

Logo Bewuste Bouwers

5 pijlers

Een bouwplaats die werkt volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers onderscheidt zich op 5 pijlers: bewust, veilig, verzorgd, milieu en sociaal. De stichting toetst of aan deze uitgangspunten wordt voldaan door audits, mysteriebezoeken en de klachten- en ideeënsite www.verbeterdebouw.nl. Deze vorm van crowdsourcing levert directe feedback op uit de omgeving van de bouwplaats.

Initiatiefnemer

VolkerWessels is één van de grote initiatiefnemers. Zij zagen het succes in Engeland en besloten in 2009 een stichting zonder winstoogmerk op te richten die enerzijds een gedragscode voor bouwplaatsen uitgeeft en anderzijds de opbrengsten besteedt aan activiteiten die het imago van de bouw verbeteren. De stichting functioneert geheel onafhankelijk van alle initiatiefnemers.

 

Tilburg Talent Square overzicht

TalentSquare

Als VolkerWessels-onderneming heeft Van de Ven Bouw en Ontwikkeling als Bewuste Bouwer het project TalentSquare in Tilburg gebouwd.

FAXX BREEAM VMK

FAXX gebouw DUURZAAMSTE KANTOORGEBOUW VAN TILBURG

Tevens is aan de Tivolistraat het nieuwe FAXX-gebouw gebouwd. Ook dit project wordt gerealiseerd volgens de richtlijnen van Bewuste Bouwer.

Om het gebouw te kunnen onderscheiden van alle andere kantoorgebouwen in Tilburg is er in samenspraak tussen de afnemer en Van de Ven Bouw en Ontwikkeling besloten een zéér duurzaam gebouw te ontwikkelen. Als maatlat voor deze prestatie is er gekozen voor het BREEAM-NL keurmerk, onder meer vanwege de internationale bekendheid, de volledige toetsing op alle gebieden van duurzaamheid en de borging van de resultaten. De ambitie is daarbij gelegd op BREEAM-NL Excellent, het op één na hoogst haalbare niveau. Hier is voor gekozen na een verkennend onderzoek waarbij ook lokale en ontwerptechnische beperkingen zijn meegenomen. Met deze ambitie zal het nieuwe gebouw op de Faxx-locatie het duurzaamste kantoorgebouw van Tilburg worden en daarmee een voorbeeld zijn voor de directe omgeving. Op ontwerpniveau is het certificaat reeds behaald. Bij volledige ingebruikname zal nog een toetsing plaats vinden waarmee het BREEAM oplevercertificaat behaalt wordt.

 

+