HomeOver onsBewuste Bouwer

Bewuste Bouwer

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling is Bewuste Bouwer

Stichting Bewuste Bouwers heeft als doel imagoverbetering in de bouw.

Door professionalisering van het omgevingsmanagement en verbetering van de relatie tussen bouwplaats en omgeving. Niet door meer procedures, maar door kennisuitwisseling, discussie en vooral ook bewustwording van de rol van de bouwplaats in de maatschappij.

Een bouwplaats die werkt volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers onderscheidt zich op de 5 pijlers: bewust, veilig, verzorgd, milieu en sociaal. De stichting toetst of aan deze uitgangspunten wordt voldaan door audits, mysteriebezoeken en de klachten- en ideeënsite www.verbeterdebouw.nl. Deze vorm van crowdsourcing levert directe feedback op uit de omgeving van de bouwplaats.

VolkerWessels is één van de grote initiatiefnemers. Zij zagen allen het succes in Engeland en besloten in 2009 een stichting zonder winstoogmerk op te richten die enerzijds een gedragscode voor bouwplaatsen uitgeeft en anderzijds de opbrengsten besteedt aan activiteiten die het imago van de bouw verbeteren. Deze stichting functioneert geheel onafhankelijk van alle initiatiefnemers.

+