icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 28 januari 2019

Van de Ven ondertekent Support Charter

Iedereen krijgt bij Van de Ven Bouw en Ontwikkeling een kans!

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling biedt ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans zich te ontwikkelen als volwaardige vakkrachten. Om deze intentie kracht bij te zetten is dit formeel vastgelegd in het Support Charter. In het Support Charter staan de doelstellingen beschreven van het Stimuleringsfonds Leren Werken in de gebouwde omgeving (StiFo).

 

StiFo is opgericht op initiatief van de drie opleidingsbedrijven Bouwmensen, Installatiewerk en Schilder’sCOOL, ondersteund door de gemeente Tilburg.

Kerndoelstelling van StiFo is om leerlingen en zij instromers in de bouwsector in de gelegenheid te stellen hun vak in de praktijk te leren. Dit doen ze middels het aanbieden van waardevolle leerwerkplekken.

StiFo komt overeen met opdrachtgevers van bouwprojecten om in hun bestekken op te nemen dat een bepaald gedeelte van de loonsom moet worden ingevuld door deze doelgroep. Dit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Social Return On Investment.

 

Met het ondertekenen van het Support Charter geeft Van de Ven Bouw en Ontwikkeling aan de doelstellingen van StiFo volledig te onderschrijven en spreekt zij de intentie uit om op vrijwillige basis hieraan invulling te geven.

_MG_0010.jpg