HomeDuurzaamheidDuurzaamheidsverslag VolkerWessels

Duurzaamheidsverslag VolkerWessels

Gericht werken aan onze ambities

VolkerWessels bouwt aan een betere omgeving en daar zijn we trots op. Onze activiteiten zijn echter niet geruisloos en hebben impact op mens, milieu en samenleving. We vinden het belangrijk om de impact van onze activiteiten inzichtelijk te maken. Met het duurzaamheidsverslag geven we daarom een beeld van de uitdagingen en kansen waar wij voor staan.

Duurzaamheidsverslag


 

 

 

Corporate Responsibility: elk initiatief telt!

Het is onze taak om een gezond bedrijf te zijn dat waarde toevoegt op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied. 

Op centraal niveau is een CR-beleid ontwikkeld waar op decentraal niveau invulling aan wordt gegeven. Werkmaatschappijen kunnen op basis van het concernbeleid hun eigen duurzaamheidsbeleid ontwikkelen; binnen of aanvullend op het kader van VolkerWessels.

Er is nog veel te doen. Wij zullen de komende tijd onze schouders zetten onder een verdere uitwerking van onze visie op het CR-beleid. Dit doen wij samen met onze aandeelhouders, onze opdrachtgevers en vooral met onze medewerkers. Wij zullen onze krachten en gedachten bundelen, een afgewogen beleid samenstellen en natuurlijk de handen uit de mouwen steken!

+