icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Terug naar Bedrijf

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V.

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bv is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Van de Ven Bouw en Ontwikkeling ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw. De nadruk ligt daarbij in toenemende mate op het gebruik van duurzame materialen , duurzame bouwmethoden en minimalisering van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase . Wij vinden dat duurzame projecten moeten worden gerealiseerd door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost echter tijd. We maken daarin belangrijke stappen met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer en ons ISO14001- en FSC- en Bewuste Bouwer certificaat, maar zien tegelijkertijd nog veel uitdagingen voor ons

Het energiegebruik van gebouwen is terecht een steeds belangrijkere ontwerpeis vanuit klanten van VolkerWessels. Met gestaag toenemende energieprijzen wordt de energierekening voor zowel woningen, kantoren als andere gebouwen een steeds groter deel van de maandelijkse lasten. 

Ieder jaar ontwikkelen wij weer gebouwen met een nog betere energieprestatie dan het jaar daarvoor. Hierbij is het goed om te erkennen dat energie wordt gebruikt in de gehele bouwketen: van het winnen van grondstoffen tot en met het verwerken van de restmaterialen na sloop van een gebouw.  

Om ons eigen aandeel in de bouwketen effectief te reduceren heeft VolkerWessels een actief energiemanagementbeleid dat gericht is op het reduceren van het energieverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-emissie. Daarnaast doen we onderzoek naar de CO2-emissie in de keten en werken we samen met opdrachtgevers en leveranciers om de uitstoot in de hele keten te reduceren door slimme keuzes te maken in materialen, constructies, installaties en bouwmethoden. 

Transparantie helpt ons en onze ketenpartners om inzicht te krijgen in de CO2-emissie en de reductie-initiatieven in de hele bouwketen.

 

CO 2 -emissie VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling

CO2 -Prestatieladder

Lees meer over VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling en de CO2-Prestatieladder

Lees meer