HomeNieuws Veiligheidsdag 2017

Veiligheidsdag 2017

Actueel

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling staat deze derde vrijdag van maart stil bij veiligheid in de branche d.m.v. presentaties op kantoor en op de bouwplaatsen en het met elkaar in gesprek gaan.

17 maart 2017 is VolkerWessels landelijke veiligheidsdag. Alle 120 VolkerWessels-ondernemingen doen hier aan mee. Het gekozen thema is “Risicobewustzijn”.

 

Risicobewust aan het werk:

Hoe ga ik als medewerker, fit en met plezier de dag door?

Wat zijn mijn veiligheidsrisico’s vandaag?

Ben ik fit aan het werk?

Zal ik dat ‘ff snel’ doen?

 

Risicobewustzijn houdt in: Herkennen, Erkennen, Maatregelen nemen!

Veiligheid is één van de kernwaarden van VolkerWessels. We willen dat al onze medewerkers aan het einde van een werkdag veilig thuis komen. Om dit te bereiken is veilig werken van groot belang. Het herkennen en erkennen van risico’s tijdens je werk is daarbij cruciaal. Het gaat dan niet alleen over de veiligheidsrisico’s in het werk, maar ook over risico’s op het gebied van gezondheid en welzijn. Ook die dingen bepalen of je veilig thuiskomt na een werkdag. Het herkennen en erkennen van zulke risico’s noemen wij risicobewust aan het werk. Als onze medewerkers zich namelijk bewust zijn van de risico’s die ze tijdens een werkdag lopen, begrijpen ze nog beter waarom bepaalde maatregelen genomen moeten worden. Deze maatregelen zullen dan ook eerder worden genomen dan wanneer iemand meekijkt of er om vraagt. Risicobewust aan het werk doe je voor je naasten, voor je collega’s maar vooral ook voor jezelf!

 

 

Bewust veilig

Bewust Veilig is een initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie. Jaarlijks willen zij op elke derde vrijdag van maart een veiligheidsdag organiseren waarbij met alle medewerkers en ketenpartners wordt stilgestaan bij de noodzaak van veiligheid in de bouwbranche. Op bouwplaatsen in heel Nederland wordt daarom op deze derde vrijdag van maart extra stilgestaan bij de veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaatsen bevindt.

+